Sozcuk.Net

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Teknoloji
  4. »
  5. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar dönemi resmen başladı!

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar dönemi resmen başladı!

Admin Admin - - 7 dk okuma süresi
9 0

Artan kur ve yüksek vergi oranları nedeniyle özellikle eğitim hayatı devam eden gençler için akıllı telefon ve bilgisayar gibi teknolojik cihazları satın almak bir hayli zorlaştı. Bu nedenle devletten vergi indirimi yönünde bir beklenti oluştu.

Nitekim bu talep (birçok kişinin fiyat sınırı beklentisini karşılamasa da) cevapsız kalmadı. Geçtiğimiz ay düzenlenen kabine toplantısı sonrasında öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasının detayları belli oldu. Bugün de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte 1 Kasım’da yürürlüğe gireceği ilan edildi.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar dönemi başladı!

Bugün Resmi Gazete’de paylaşılan karar öncesinde (Kabine Toplantısı’nda) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisiz bilgisayar kampanyasının detaylarını paylaştı. Satış fiyatı 9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL’ye kadar destek verilecek. Telefonlar için piyasa fiyatının yüzde 44, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16’sına kadar destek sağlanacağı belirtildi.

Fakat aşağıda paylaşılan karar birçok kişi için oldukça karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. Hatta birçok kişi cihaz başına 5 bin 500 TL’lik destek sağlanacağını düşünüyor. Ancak olayı sizler için şu şekilde özetleyelim;

9 bin 500 TL satış fiyatına sahip bir telefon aldığınız zaman (elektronik ortamda düzenlenen fatura ile) yüzde 44’ü kadar indirim hakkı kazanıyorsunuz. Bu da 4 bin 180 TL’ye denk oluyor. Yani telefonu 5 bin 320 TL’ye alıyorsunuz. Bilgisayarlarda ise yüzde 16 oranında bir indirim sağlanıyor. Bu da yine en yüksek değer olarak belirlenen 9 bin 500 TL üzerinden 1.520 TL’lik indirim olacağı anlamına geliyor. Bu durumda bilgisayarı da 7 bin 980 TL’ye alıyorsunuz.

Fakat toplamda 19 bin TL’lik alışveriş yaparsanız, bu indirimlerin tutarı (4 bin 180 TL+1.520 TL) 5 bin 700 TL’ye ulaşıyor. Ancak yayınlanan karara göre en fazla 5 bin 500 TL’lik indirimden faydalanabilirsiniz. Bu nedenle alacağınız telefon veya bilgisayarın 9 bin 500 TL’den daha uygun olması gerekiyor ki indirimlerinin toplamı 5 bin 500 TL’yi aşmasın.

Yine de 9 bin 500 TL’ye telefon ve 9 bin 500 TL’ye bilgisayar alarak toplamda 19 bin TL tutarında alışveriş yapmak isterseniz, bu durumda sizlere belirtilen yüzde 44 + yüzde 16’lık indirimin biraz daha altında olacak şekilde indirim uygulanacaktır. Yani 19 bin TL’nin 5 bin 700 TL’si değil, 5 bin 500 TL’sinden muaf olarak 13 bin 500 TL ödeyeceksiniz.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7734

Ekli “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Destek kapsamı
MADDE 2- (1) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.
(2) Bu destek, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılır. İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 Türk lirasıdır.
(3) Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır.

Diğer hususlar
MADDE 3- (1)
2 nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.
(2) Bu Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.
(3) Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.
Yürürlük
MADDE 5-(1) Bu Karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: shiftdelete.net

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir