Sozcuk.Net

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sağlık
  4. »
  5. Sahra hastanelerinin standartları belirlendi – Son Dakika Haberleri

Sahra hastanelerinin standartları belirlendi – Son Dakika Haberleri

Admin Admin - - 5 dk okuma süresi
7 0


Sağlık Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle deprem bölgelerindeki sahra hastanelerinde uygulama birliğinin sağlanmasına ilişkin standartları belirledi.


Bakanlıkça deprem bölgelerindeki sahra ek hizmet birimlerinin işleyiş esaslarına ilişkin genelge yayımlandı.


Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla sahra hastanelerinin hangi standartlarda hizmet vereceğinin belirlendiği genelgede, Bakanlıkça afet ve acil durumlarda ihtiyaca binaen ikinci veya üçüncü basamak kamu sağlık tesislerine bağlı sahra ek hizmet birimlerinin oluşturabileceği anımsatıldı.


Buna göre, sahra hastaneleri, türlerine ve bağlı olduğu hastanenin hizmet rollerine uygun sunduğu tıbbi hizmetlerde, hasta hakları ve çalışan güvenliği, hasta mahremiyeti ve veri gizliliğine özen gösterecek.


Sorumlu başhekim yardımcısı veya sorumlu hekimin görevlendirileceği sahra hastanelerinde acil, cerrahi müdahale, laboratuvar, görüntüleme, doğumhane, ayaktan ve yataklı sağlık ek hizmet biriminin kapasitesine uygun asgari düzeyde personel ve donanım bulundurulacak, hizmet ihtiyaçlarına göre uzmanlık dalı ve unvanlarda uzman doktor, sağlık personeli ile destek personeli görevlendirmesi yapılabilecek.


Ayaktan ve yataklı sağlık hizmetleri sunulacak


Genelgeye göre, sahra hastanelerinin çalışma saatleri 24 saat esasına göre düzenlenecek.


Bu birimlerde ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri ile acil müdahalenin yapılacağı ayaktan poliklinik hizmetleri, servis ve yoğun bakım hizmetlerinin sunulduğu yataklı sağlık hizmetleri ile görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, doğumhane ve diyaliz uygulamalarının yürütüldüğü teşhis ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti verilecek.


Hastalar ilk müdahalenin ardından servise veya sağlık tesisine gönderilecek


Sahra hastanelerinde acil vakalarda ilk müdahaleyi müteakip, yatırılması gereken hastalar mevcut imkanlarla en seri şekilde servise, bağlı bulundukları sağlık tesisine veya en yakın yataklı sağlık tesisine gönderilecek.


Birimlerin yoğun bakımlarında hayati fonksiyonları izleyecek, gerektiğinde destekleyecek cihazlar bulundurulacak.


Röntgen ve laboratuvar hizmetleri, mevcut koşullarda mümkün olmaması durumunda sahra hastanelerinin bağlı olduğu sağlık tesisinde verilecek ve sonuçları ilgili polikliniğe bildirilecek.


Cerrahi müdahale, diyaliz ve doğumhane hizmetleri ise ilgili uzmanlarca personel, tıbbi cihaz ve fiziki koşulların elverdiği ölçüde gerçekleştirilecek.


İlaçlar bağlı bulunulan sağlık tesisinden temin edilecek


Sahra hastanelerinin eczane ve tıbbi sarf malzeme hizmetleri kapsamında hastalara verilecek ilaçlar, usulüne uygun hazırlanıp ilgililere teslim edilecek. İhtiyaç olan ilaç ve tıbbi sarfın malzemesi, bağlı olunan sağlık tesisi tarafından temin edilecek, kayıtları ve kullanımı mevzuata uygun yürütülecek.


Sahra hastaneleri, bağlı olduğu sağlık tesisinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) altyapısını kullanacak. Temizlik, güvenlik, hasta kayıt-kabul gibi hizmetler de bağlı olduğu sağlık tesisinin kadrosu tarafından yürütülecek ancak ihtiyaç durumunda il sağlık müdürlüğünce farklı sağlık tesisinden görevlendirmeler yapılabilecek.

Kaynak: trthaber.com

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir